Styrelsen

 

Johan Nieminen Ordförande

madelene

Madelene Rännbäck Vice ordförande

rickard

Rickard Lundgren Kassör

bert

Bert Törnblom Sekreterare

Stefan

Stefan Brohlin Ledamot

Gunilla Mörk Ledamot

Mikael Johannesen Ledamot


Alexandra Dontas
Valberedning

Thord Lindqvist
Valberedning
anders

Anders Åberg Revisor (Sammankallande)

goran

Göran Hellberg Revisor