Styrelsen

Johan Nieminen Ordförande

madelene

Madelene Rännbäck Vice ordförande

rickard

Rickard Lundgren Kassör

bert

Bert Törnblom Sekreterare

Stefan

Stefan Brohlin Ledamot

Lars

Lars Andreasson Ledamot

Gunilla Mörk Ledamot

Mikael Johannesen Valberedning

Bjørn

Bjørn Aadnøy Valberedning

anders

Anders Åberg Revisor (sammankallande)

goran

Göran Hellberg Revisor