Albinträffar

Planerar Ni en Albinträff, vad kul!
Skicka e-post till  så lägger vi upp “reklam” för den i bildspelet på första sidan.
Möjligheten finns att söka ett bidrag till Er Albinträff. Varje ansökan behandlas individuellt av styrelsen innan beslut fattas. För att klubben ska betala bidraget behöver vi kvitton, deltagarlista från träffen och en artikel med lite text och bild,

Riktlinjer gällande ansökan om klubbidrag

Syfte
Att stimulera till fler träffar med klubbkamrater inom Albin 25-klubben.

Vem får söka?
Sökande ska vara medlem i Albin 25-klubben.

Hur söker man bidraget?
Ansökan skickas med e-post till  och ska innehålla följande:
Namn på sökande.
Belopp och ändamål.

Motprestation till klubben
Kvitton
Deltagarlista från träffen
En artikel innehållande text och bild från träffen

Albindagar