Styrelsen

Johan Nieminen Ordförande

madelene

Madelene Rännbäck Vice ordförande

rickard

Rickard Lundgren Kassör

bert

Bert Törnblom Sekreterare

bjorn

Bjørn Aadnøy Ledamot

Lars

Lars Andreasson Ledamot

Gunilla Mörk Ledamot

Mikael Johannesen Valberdning

Ingrid Gustafson Valberedning

anders

Anders Åberg Revisor (sammankallande)

goran

Göran Hellberg Revisor